• Produkty 3M

Błony klejowe

Akrylowy film samoprzylepny o jednorodnej strukturze w całym przekroju, pozwala na dobre wypełnienie nieróności
klejonych powierzchni (pełny kontakt kleju z powierzchnią) oraz uzyskanie wysokich odporności termicznych i
środowiskowych. W celu ułatwienia nakładania, w ofercie znajduje się kilka błon klejowych w tzw. wersji ATG,
przysotosowanych do nanoszenia ze specjalnego ręcznego aplikatora, który jednocześnie nakłada błonę, dociska i
usuwa liner.
companies.jpg