Deklaracja ROHS ?? A co to takiego ??28.10.2016


Celem tej deklaracji było i jest zmniejszenie ilości niebezpiecznych substancji które przenikają do środowiska z odpadów elektronicznych i elektrycznych. Treść dyrektywy mówi nam że nowy sprzęt elektronicznych który jest wprowadzony do sprzedaży na terenie UE oraz EFTA będzie zawierał bardzo ograniczone zawartości materiałów szkodliwych takich jak: rtęci, kadamu, ołowiu, sześciowartościowego chromu, polibromowanych bifenyli (PBB), Eterów fenylowych (PBDE).

Komisja Europejska określiła również max stężenie tych substancji w materiale.

Ł.SZ.
companies.jpg