Kod kreskowy w krwiodawstwie25.01.2016


Kody kreskowe dotarły równie do stacji krwiodastwa i krwiolecznictwa. To dzięki specjalistycznym etykietom oraz skanerom do kodów kreskowych ryzyko omyłkowego oznaczenia pobranej krwi od dawcy jest zminimalizowane.
Dyrektywa 202/98/EC określa identyfikację krwi i jej składników. Dyrektywa ta jest możliwa we wszystkich krajach Wspólnoty Europejskiej a w Polsce obowiązuje od 2006 roku. Międzynarodowy Standard ISBT 128 określa sposób etykietowania krwi, identyfikacji oraz składników krwi a także ludzkich narządów i tkanek.
Na etykiecie która jest przyklejana na woreczek z krwią standard ISBT 128 określa następujące wytyczne:

 

  • Grupa krwi
  • Numer identyfikacji donacji
  • Kod składnika krwi
  • data i godzina ważności
  • kod badań dodatkowych

Ponadto na etykiecie powinny się znajdować informacje w postaci tekstu który powinien być zgodny z wymaganiami służby krwi w naszym kraju.
Oznakowania etykiet na krwi jest w pełni bezpieczne i posiada ono stosowne certyfikaty do branży medycznej.

companies.jpg